enneagrammi, itsetuntemus, persoonallisuusenneagrammi, persoonallisuustestit, persoonallisuustyyppi, testit

Mikä on persoonallisuustyyppisi?

Enneagrammi on persoonallisuuden ja ihmisen kehityksen kuvausjärjestelmä, joka perustuu yhdeksään erilaiseen persoonallisuustyyppiin. Se auttaa ymmärtämään yksilöiden käyttäytymistä, motiiveja, tunteita ja kehitysmahdollisuuksia.

Enneagrammi perustuu siihen ajatukseen, että jokaisella ihmisellä on hallitseva persoonallisuustyyppi, mutta hän voi myös sisältää piirteitä ja ominaisuuksia muista tyypeistä. Nämä yhdeksän persoonallisuustyyppiä ovat numeroiden 1-9 mukaisesti:


  1. Perfektionisti: Korostaa itsekuria, moraalia ja täydellisyyden tavoittelua.
  2. Auttaja: Korostaa avuliaisuutta, anteliaisuutta ja muiden tarpeiden huomioimista.
  3. Saavuttaja: Korostaa menestystä, saavutuksia ja ulkoista arvostusta.
  4. Taiteilija: Korostaa herkkyyttä, yksilöllisyyttä ja tunteiden syvyyttä.
  5. Tutkija: Korostaa tietoa, älykkyyttä ja eristäytymistä syvällisten ajatusten vuoksi.
  6. Turvallisuushakuinen: Korostaa turvallisuuden tärkeyttä, luotettavuutta ja epävarmuuden pelkoa.
  7. Nautiskelija: Korostaa hauskanpitoa, monipuolisuutta ja välttää tylsyyttä.
  8. Johtaja: Korostaa voimaa, määrätietoisuutta ja itsensä ilmaisua.
  9. Sovittelija: Korostaa harmonian ylläpitoa, mukavuutta ja konfliktien välttämistä.


Testaa, mitä persoonallisuustyyppiä olet


Enneagrammilla itsetuntemusta


Enneagrammi ei ole tieteellinen teoria, vaan pikemminkin psykologinen ja henkinen työkalu itsetuntemuksen ja kasvun tukemiseen. Sitä voidaan käyttää yksilön itsetutkiskeluun ja paremman ymmärryksen saavuttamiseen omista käyttäytymismalleistaan, reaktioistaan ja motiiveistaan. Enneagrammi on suosittu monien itsekehityksen, johtajuuskoulutuksen ja henkisen kasvun ohjelmien keskuudessa.

Enneagrammi tarjoaa meillä mahdollisuuden tutkia ja ymmärtää syvällisemmin omaa persoonallisuuttamme. Se jakaa persoonallisuuden yhdeksään eri tyyppiin, joista jokaisella on omat piirteensä, motivaationsa ja käyttäytymismallinsa. Tämä ei tarkoita, että meidän tulisi rajoittaa itseämme yhteen tyyppiin, vaan enemminkin se auttaa meitä ymmärtämään, miksi toimimme tietyllä tavalla ja mitkä asiat vaikuttavat ajatteluumme ja käyttäytymiseemme.


Enneagrammi tarjoaa myös perspektiiviä ja ymmärrystä muiden ihmisten toimintaan. Se auttaa meitä tunnistamaan, että erilaiset persoonallisuustyypit näkevät ja kokevat maailman eri tavoin. Tämä lisää empatiaa ja ymmärrystä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Enneagrammin avulla voimme oppia tunnistamaan toisten vahvuuksia ja haasteita sekä kehittämään terveitä suhteita muiden ihmisten kanssa.

Itsetuntemuksen kehittäminen enneagrammin avulla auttaa meitä myös työskentelemään omien heikkouksiemme ja kehityskohteidemme parissa. Kun tiedostamme omat taipumuksemme ja reaktiomme erilaisissa tilanteissa, voimme paremmin hallita niitä ja valita terveellisempiä tapoja toimia. Enneagrammi auttaa meitä tunnistamaan omat rajoittavat uskomukset ja ajattelumallit sekä antaa työkaluja niiden muuttamiseen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että enneagrammi ei määritä meitä kokonaan, vaan se on vain yksi väline monien joukossa itsetuntemuksen kehittämisessä. Jokainen ihminen on moniulotteinen ja monimutkainen olento, ja persoonallisuustyypit ovat vain yksi osa meitä. Enneagrammi tarjoaa pohjan itsetuntemukselle, mutta meidän tulee myös pysyä avoimina jatkuvan kehityksen ja kasvun mahdollisuuksille.

Category :
Enneagrammi, Itsensä kehittäminen, Itsetuntemus, Persoonallisuustestit
Share :
Aiheeseen liittyvää

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *